• Verrichten van regelmatige controlerondes in het object met een daaruit volgend gedetailleerde rapportage (met foto’s).
  • Maandelijks wordt een object geïnspecteerd en wordt er een rapportage opgesteld. Na deze inspecties wordt er, indien nodig, actie ondernomen:
  • Huurders worden aangesproken op hun gedrag en onwenselijke situaties worden aangepakt  (zwerfvuil, fietsen, blokkeren vluchtwegen, verlichting herstellen, brandvoorzieningen  herstellen en overige herstellingen).

Registratie onderhoudstoestand van het object en opstellen meerjaren onderhoudsplannen

  • Jaarlijks wordt er een meerjaren onderhoudsrapportage opgesteld waarin de “goede” en “slechte” zaken van het object in kaart worden gehaald.
  • Aan de hand van deze rapportage worden onderhoudsadviezen op korte en lange termijn  gegeven

Uitbrengen onderhoudsadviezen

  • Het is uiteraard aan de verhuurder of de onderhoudsadviezen daadwerkelijk worden  opgevolgd of nog worden uitgesteld (prijs / kwaliteit van een woonruimte wordt wel steeds  belangrijker)
  • Huurders worden jaarlijks kritischer waardoor een bepaald niveau vereist is.

Mogelijkheid tot periodieke schoonmaak van de algemene ruimtes

  • Wij beschikken over een eigen schoonmaakdienst zowel voor eenmalige en/of periodieke  schoonmaakwerkzaamheden.

Woonruimte controleren bij nieuwe en vertrekkende huurders

  • Er worden goede afspraken gemaakt met een huurder die zijn woonruimte verlaat  (sleuteloverdracht, hoe de woonruimte moet worden achtergelaten, teruggave borg)